Yma gallwch gofrestru ar gyfer eich gwasanaeth ar-lein lleol, sy'n eich galluogi i archebu presgripsiynau, a mwy, i gyd heb adael cysur eich cartref.

Yr arfer a ddewiswyd gennych yw:
Amman Tawe Partnership

Bydd angen i chi fod wedi cofrestru gyda'r arfer hwn cyn y gallwch gofrestru ar gyfer eu gwasanaethau ar-lein.