Canslo Apwyntiad

Os nad oes angen eich apwyntiad wedi'i drefnu arnoch mwyach, rhowch wybod i ni o leiaf 48 awr ymlaen llaw. os ydych yn canslo apwyntiad o fewn yr amserlen hon, cysylltwch â'r feddygfa yn uniongyrchol ar 01269 822231.